Opentuindag Rendez-vous au jardin FruityHaren : 21/06 à 17h

Opentuindag Rendez-vous au jardin FruityHaren

Woensdag 21 juni 2017

Mercredi 21 juin 2017

van 17u / à partir de 17h

zomerzonnewende / fête du solstice

  • potluck, uitwisselen van informatie.
  • Auberge espagnole. Echanges entre voisins et amis de la nature..

Ook open voor muzikanten : ) Ouvert aux musiciens et aux artistes aussi 🙂

  • Et aussi: jardin ouvert tous les dimanches après-midi.
  • En ook: opentuin elke zondagmiddag.

Adres/Adresse:

Kerkeveld, Keelbeekweg, Chemin du Keelbeek, 1130 Haren Brussel/Bruxelles. In de buurt van het voetbalveld / près du terrain de foot: https://fruityharen.wordpress.com/contact-comment-y-aller-plan-dacces

Mail: fruityharen@inbox.com Web: https://fruityharen.wordpress.com/

FruityHaren is een onafhankelijk burgerinitiatief, actief in Haren in Brussel op voormalige landbouwgronden van de stad en vooral bekend om de teelt van witlof. Veel buren, burgers, beschermengelen hielpen ons en we concreet helpen elke dag. DANKJEWEL ! Wij werken met lokale verenigingen en initiatieven, waaronder met SolidHaren (Haren duurzame wijk) en de Haren buurtcomité. In 2017 FruityHaren is een project met de steun van Delhaize Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. FruityHaren is een gerealiseerde project met de steun van de Stichting BePlanet. (FruityHaren is een 32 winnaars van de oproep 2016 projecten BePlanet Foundation – vriendelijke steun). FruityHaren werd ondersteund om de tuin te beginnen door Leefmilieu Brussel in het kader van de oproep voor stedelijke Moestuinen 2016 projecten.

FruityHaren est une initiative citoyenne indépendante, active dans le village de Haren. Situé à Bruxelles sur les anciennes terres maraîchères de la Ville. Haren est connu en particulier pour la culture du chicon. De nombreux voisins, citoyens, anges gardiens nous ont aidé et nous aident concrètement au quotidien. M-E-R-C-I !!! Nous collaborons avec les initiatives et associations locales et notamment avec SolidHaren (Haren quartier durable) et le Comité de quartier de Haren. En 2017, FruityHaren est un projet réalisé avec le soutien du Fonds Delhaize, géré par la Fondation Roi Baudoin. FruityHaren est un projet realisé avec le soutien de la Fondation BePlanet. (FruityHaren fait partie des 32 lauréats de l’appel à projets de 2016 de la Fondation BePlanet – soutien non financier). FruityHaren a été soutenu pour le démarrage du jardin par Bruxelles Environnement dans le cadre de l’appel à projets Potagers urbains 2016.

Partagez